Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Valide Sultan,Valide Sultanlık | Osmanlı Tarihi |

Valide Sultan Ne Demek,Osmanlı padişahlarının annelerine verilen unvan.

Valide Sultanlık

Valide sultanlar, Topkapı sarayında kendilerine ayrılan bir dairede otururlardı.

Bütün harem kısmının amiri olan valide sultanların bazıları devlet işlerinde de nüfuz sahibi oldular.

Bunlara paşmaklık adıyla has derecesinde dirlikler tayin edilir ve Darphaneden belli tahsisat verilirdi.

Valide sultanların kalabalık bir maiyeti vardı.

Bunların başı valide sultan kethüdasıydı.

Valide sultanlar, oğullarına «arslanım» diye hitap ederlerdi.

Bu deyim, osmanlı saltanatının kaldırılışına kadar devam etti.

Çocuk yaşta tahta çıkan bazı osmanlı hühümdarlarına anneleri gayri resmi şekilde naiplik etti.

Bir padişah öldüğü veya tahttan indirildiği zaman annesi, Topkapı sarayından Eski saraya gönderilirdi.

Yeni hükümdarın annesi de, Eski saraydan Topkapı sarayına, valide alayı denilen özel bir törenle getirilirdi.

Yeni valide sultanın Topkapı sarayına gelişi, oğlunun cülusundan birkaç gün sonra ve onun emriyle olurdu.

Valide sultan, saraya gelişinin ertesi günü sadrazama bir hükümname, kürk ve mücevherli hançer gönderirdi.

XVIII. yy. ortalarından sonra valide sultanlar, saraya gelince şeyhülislâmlara da kürk göndermeye başladılar.

Tanzimattan sonra valide sultanların Eski saraya gönderilmesi ve’ yenilerinin törenle getirilmesi geleneği ortadan kalktı.

Bir yanıt yazın