Van Gölü | Jeolojisi,Özellikleri | Coğrafya Bilgileri |

Van gölü hakkında bilgi ,Doğu Anadolu bölgesinde göl.

Van Gölü Jeolojisi

3 713 km2 yüzölçümüyle Türkiye’nin en büyük gölü olan Van gölünün deniz düzeyinden yüksekliği 1 646 m’dir.

Kabaca bir üçgene benzeyen gölün, Tatvan koyu (güneybatı) ile Erciş körfezi (kuzeydoğu) arasında en uzun ekseni 128 km, Ahlat koyu (kuzeybatı) ile Gevaş koyu arasındaki ekseni de 80 km’dir, Van gölünün derinliği kesin olarak bilinmemekle birlikte, güneydeki dağların açığında Van Gölü100 m’yi aştığı, kuzeydoğuda Erciş gölü adı da verilen körfez kesiminin çok sığ olduğu anlaşıldı.

Van Gölü Özellikleri

Göle dökülen akarsuların başlıcaları kuzeyden gelen Zilân, kuzeybatıda karışan Bendimâhi suyu, doğudan gelen Karasu (Marmit çayı) ve güneydoğudan dökülen Micinger (Hoşap) suyudur.

Gölün su seviyesi, yağışların kar şeklinde olduğu kış mevsiminde (ocak), yaz aylarına göre (haziran-temmuz) 50-60 sm kadar düşüktür.

Ayrıca, belgelerin incelenmesinden su düzeyinde 3-4 m’lik uzun süreli seviye değişiklikleri olduğu anlaşıldı.

Van gölünün suyu oldukça tuzludur (tuzlar oranı binde 22,4); bunlar arasında en çok NaCI (yüzde 42,3), Na2CO3 (soda, yüzde 34), Na2SO4 (yüzde 16), K2SO4 (yüzde 3),MgCO3 (yüzde 2,5) ve öteki tuzlar (yüzde 3,2) bulunur.

Göl çanağının derin kesimlerinde sıcaklık 5°C’ta sabit kalır, üst kısımlarda yazın 20°C’ı aşar; kışın bazen sığ kıyılarda donma olayına rastlanır.

Van gölü çukurunun yeri, gölün batıya doğru uzantısını meydana getiren Muş ovasıyla birlikte Üçüncü zaman sonunda başlayan kırılma ve çökmelerle hazırlandı, fakat kırık çizgisi üzerinde Nemrut volkanı lavlarının birikmesi yüzünden lav tıkacı gerisinde biriken sular dışan akamadı ve böylece Van gölü, tuz yoğunluğu gittikçe artan dışarıya akışsız bir göl haline geldi.

Dördüncü zamanın nemli-serin devreleri sırasında su seviyesi bugünküne göre oldukça yükseldi (42 m, 25 m ve 10 m çevresinde taraçalar); fakat dışarıya taşmadı.

Bugün Dicle’ye dökülen Botan çayının bazı kolları, göl kıyısına birkaç km yakından doğarsa da, arada bir bağlantı görülmez.

Gölün sodalı suları, balık türlerinin gelişmesini kısıtlar; bununla birlikte, akarsu ağızlarının yakınında balık sürülerine rastlanır ve bunlar ilkel bir şekilde avlanır.

Tatvan ile Van arasında düzenli vapur (feribot) seferleri yapılır.

Bir cevap yazın