Vardar Ali Paşa Kimdir | Biyografi,Tarih |

Vardar Ali Paşa Kimdir,Osmanlı valilerinden (Varvara [Bosna] ?-Çerkeş 1648). [Varvara adı yanlışlıkla Vardar yazılmış ve öyle yayılmıştır.] .

Vardar Ali Paşa Hayatı

Vardar Ali Paşa Kimdir
Vardar Ali Paşa ,Osmanlı valilerinden (Varvara [Bosna] ?-Çerkeş 1648).
Mehmed III devrinde devşirme olarak İstanbul’a getirildi; türk kültür ve geleneklerine göre yetiştirildi.

Ahmed I devrinde çeşitli vazifelerde bulundu.

Osman II nin sevgisini kazandı ve Hotin seferine katıldı (1621).

Sefer dönüşü sipahilik ile «kapıya» çıktı ve Şam’a gitti.

Yeniçeri ağası olarak Mısır’a gönderildi.

Tekrar saraya alınarak atmacacıbaşı, şahincibaşı oldu.

Kıbrıs, Adana, tekrar Kıbrıs, Diyarbakır, Maraş (1633) beylerbeyliklerinde bulundu.

Murad IV’ün Revan seferine katıldı.

Sonra Kıbrıs (1635) ve Anadolu beylerbeyi (1637) oldu.

Bağdat seferine Bolu sancakbeyi olarak katıldı.

Sırasıyla Rumeli (1639), Manisa, Van, Anadolu (1643), Bolu, Bosna (1644), Kıbrıs (1646), Sivas (1646) eyaletlerinde görevde bulundu.

Vardar Ali Paşa İsyanı

Sultan İbrahim’in haksız isteklerine boyun eğmediği gibi, nizamı düzeltmek iddiasıyla isyan etti.

Hükümetin gönderdiği kuvvetleri Çankırı’nın güneyinde yendi.

Yakın arkadaşı ibşir Mustafa Paşanın gelişini dostça sanarak hiç bir hazırlıkta bulunmadı, karşılamaya çıktığı anda silâhlı hücuma uğradı, varalı olarak yakalandı ve öldürüldü.

Otağında bulunan eşyası ve ailesi İstanbul’a gönderildi, iki oğlundan biri yaralı olarak yakalandı, diğeri kayboldu.

Ali Paşa şiir yazardı. Hal tercümesini hikâye eden küçük bir mesnevisi vardır.

Eser, devsirilmesinden Bosna beylerbeyi oluşuna (1644) kadar gelir.

Eserin 1645-1646 yılları arasında yazıldığı tahmin edilmektedir.

Ord. Prof. İsmail Hikmet Ertaylan tıpkı basım olarak yayınlamıştır: Varvari Ali Paşa, Türk Dili ve Edebiyatı dergisi, C. II. sayı 3-4, İst. 1948, s. 155-164.

Bir cevap yazın