Vasfi Raşit Sevig Kimdir?

Vasfi Raşit Sevig Kimdir, Türk hukukçusu (Menaha, Yemen 1887 – İstanbul 1971), Muammer Raşit Sevig’in kardeşi. Galatasaray lisesini, İstanbul ve Paris Hukuk fakültelerini bitirdi. 1914’te İstanbul’a geldi. 1917 -1925 Yılları arasında Saksonya mahkemelerinde staj yapmak üzere Almanya’ya gitti.

Çeşitli hakem mahkemelerinde Türk temsilciliğine tayin edildi. İstanbul belediye azalığı yaptı. 1930’da Şebinkarahisar, 1934’te Sivas mebusu seçildi.

Ankara Hukuk fakültesi Roma hukuku kürsüsüne getirildi (1935). Ayrıca mukayeseli medeni hukuk dersleri okuttu.

Vasfi Raşit Sevig Eserleri

Ticaret Kanunu Şerhi (3 cilt, 1934-1936); Devletler Hususi Hukuku (Muammer Raşit Sevig ile birlikte, 2 cilt, 1937-1943); Kısa İdare Hukuku (1943); Toprak Hukuku Dersleri (1953); Askeri Adalet (2 cilt, 1955-1956); Doktrin ve İçtihatlar Açısından Türk İcra ve İflas Hukuku (2 cilt, 1967).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir