Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Veled Çelebi İzbudak Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları |

Veled Çelebi İzbudak Kimdir,(16 Temmuz 1869, Konya – 4 Mayıs 1950, Ankara) Türk edebiyat bilgini.

Veled Çelebi İzbudak Hayatı

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin on sekizinci göbekten torunudur.

Medresede okudu. Daha sonra özel öğrenim gördü.

Arapça, Farsça öğrendi. Arap ve fars edebiyatları üstündeki çalışmalarından sonra türk lehçelerini incelemeye başladı.

«Bahâî» takma adı ile önce Konya il gazetesinde, daha sonra da İstanbul’da, ikdam, Hazine-i Fünûn ve Mektep gibi gazete ve dergilerde birçok makale yayımladı.

Ünlü dil bilgini Necib Asım Yazıksız ile birlikte türk dili grameri ve tarihi üstünde incelemeler yaptı.

İkinci Meşrutiyetten (1908) sonra Konya Mevlânâ dergâhı postnişinliğine getirildi.

Birinci Dünya savaşının başlaması üzerine, 1914’te «Mücâhidin-i Mevleviyye» adını taşıyan ve yalnız mevlevî dervişlerinden meydana gelen bir alay düzenleyerek Dördüncü orduya katıldı.

Birinci Dünya savaşından sonra, padişah Mehmed Vahideddin’in hükümdarlığı sırasında Mevlânâ dergâhı postnişinliğinden uzaklaştırıldı (1919).

Ertesi yıl Milli Mücadele hareketine katıldı.

Kastamonu milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet meclisine seçildi (1920).

Yedinci döneme kadar milletvekilliği görevinde bulundu.

Veled Çelebi’nin eski türk eserleriyle ilgili çeşitli incelemeleri, dil konusunda birçok kitabı, şiiri vardır.

Veled Çelebi İzbudak Eserleri

Türk Diline Medhal (1923); Ferhengname (Kilisli Muallim Rifat ile, 1924); Divan-ı Türki-i Sultan Veled (Kilisli Muallim Rifat ile, 1935); El-idrak Haşiyesi (1936); Atalar Sözü (1936).

Bir yanıt yazın