Victor Cousin Kimdir,Hayatı

Victor Cousin Kimdir,Fransız filozofu (Paris 1792-Cannes 1867).

Victor Cousin Hayatı

Royer-Collard ve Maine de Biran’ın öğrencisi, önce öğretmen okulunda (1814), sonra Edebiyat fakültesinde (1815), Royer Collard’ın yerine geçti, 1815-1817 arasındaki derslerinde, Condillac’ı tenkit etti ve Iskoçya felsefesini açıkladı. Alman felsefesiyle ilgilendi, Kant’ı inceledi.

Victor Cousin Kimdir
Victor Cousin ,Fransız filozofu (Paris 1792-Cannes 1867).

Almanya’da Hegel, Jacobi ve Schelling ile tanışıyordu. Temmuz monarşisinde danıştay üyesi, yüksek meclis üyesi, öğretmen okulu müdürü. Fransız akademisi üyesi (1830). Thiers kabinesinde milli eğitim bakanı (1840) oldu.

1851 Hükümet darbesinden sonra Sorbonne’daki kürsüsünü bıraktı. Leibniz’e dayanan su ilkeyi savundu: «sistemler doğruladıkları ile gerçek, inkâr ettikleri ile yanlıktırlar».

Deseartes’ın, iskoçya okulunun ve Kant’ın düşüncelerini eclectisme adını verdiği spiritüalist bir sistem içinde birleştirmeye çalıştı.

Sonra alman idealizmine yaklaştı (Fransa’da ilk defa Hegel’in adından söz etti).

1828’den sonra yeniden Descartes’a döndü.

Fakat, felsefeye daima psikolojik metodu temel yaptı. Sonunda, panteist olmadığını ispatlamak istedi ve felsefe onun İçin dindışı düşüncelere karşı bir silâh oldu, «iki ölümsüz kız kardeş» diye nitelediği felsefe İle dinin birliğini ileri sürdü.

Cousin, Fransa’da. Gerando ile birlikte felsefe tarihinin temelini attı. Ona göre sistemler dörde indirgenebilirdir duyumculuk, idealizm, şüphecilik ve mistisizm.

Başlıca eserleri

Fragments Philosophigues (Felsefe Metinleri) [1826], Histoire de la Philosophie du XVIII’e Siecle (XVIII. Yüzyıl Felsefe Tarihi) [1826], Cours d’Histoire de la Philosophie (Felsefe Tarihi Dersleri) [1828], Cours d’Histoire de la Philosophie Morale au XVIII’e Siecle (XVIII. Yüzyılda Ahlâk Felsefesi Tarihi Dersleri) [1841], Cours d’Histoi re de la Philosophie Moderne (Modern Felsefe Tarihi Dersleri) [1841-1846], Etudes sur Pascal (Pascal vüstüne incelemeler) [1842], Philosophie de Kant (Kant’ın Felsefesi) [1842], Du Vrai, du Beau et du Bien (Gerçek. Güzel ve iyi Üstüne) [1853], Histoire Generale de la Philosophie (Genel Felsefe Tarihi) [1863], Mme de Longueville (1853), Mme de Sable (1854), la Duchesse de Chevreuse (1856), Mme de Hautefori (1856).

Bir cevap yazın