Walter Bradford Cannon

Walter Bradford Cannon Amerikalı fizyoloji bilgini (Wisconsin’de Praırie du Chien 1871-New Hampshire 1945). 1900’de Harwaıd üniversitesi tıp bölümünü bitirdi.

1906-1942 Arasında aynı üniversitenin fizyoloji bölümünde profesörlük yaptı, 1942’de emekliye ayrıldı. Fizyoloji alanında ilk olarak, X ışınlarından yararlandı; bu çalışmalarını The Mechanical Factors of Digestion (Sindirimin Mekanik Etkenleri) [1911] adlı eserde yayımladı.

I. Dünya savaşı sırasında aşırı kan kaybı ve yaralanmaların doğurduğu şoklar üzerine yaptığı araştırmaları Traumatic Shock (Travma Şoku) [1923] adı altında topladı. Sempatik sinir sisteminin acil durumlardaki çalışma tarzı ve organizmada normal şartların devamlılığı hakkında yaptığı araştırmaları Bodily Changes in Walter Bradford CannonPain, Hunger, Fear and Rage (Ağrı, Açlık, Korku ve Öfke Anında Beliren Bedenî Değişiklikler) [1929] ve The Wisdom of the Body (Bedenin Bilgeliği) [1932] adlı eserlerinde açıkladı.

Sinir içtepilerinin (İmpulsion) geçirdiği kimyasal süreçler üzerine de araştırmalar yaptı; bu konuda A. Rosenblueth ile birlikte Autonomic Neuro-Effector Systems (Otonom Sinir-Hareket Sistemi) [1937] ve The Süper-sensitivity of Denervaîed Strucıures (Sinirleri İptal Edilmiş Yapılarda Aşırı Duyarlık) [1949’da basıldı] adlı kitapları yazdı. Kitapları ve fizyoloji dergilerinde yayımlanan 200’den fazla ilgi çekici makalesi, Cannon’un araştırmacı olarak değerini ispat eder. Ayrıca, kendi hayatını anlatan The Way of an învestigator (Bir Araştırmacının Yolu) [1945] adlı bir kitabı daha vardır. Burada bilimsel çalışmalarının dışındaki meşguliyetlerini anlatır.

 

 

Bir cevap yazın