Washington Şehri,Tarihi | Coğrafya Bilgileri |

Washington Şehri,A.B.D.’nin federal başkenti, Columbia federal idare bölümünün merkezi, Potomac ırmağının Rock Creek ile birleştiği yerin aşağısında; 620 000 nüf. Potomac’ın sol kıyısında, gelgitin artık duyulmamaya başladığı noktada kurulan A.B.D.’nin federal merkezi, Pierre l’Enfant’ın hazırladığı çok düzenli bir plana göre inşa edilmiş resmi bir şehirdir.

Şehrin merkezi olan Capitole’den her yöne dağılan geniş sokaklar, geniş ve uzun caddelerle kesilir ve parklara ulaşır. Bu geniş caddelerin kenarlarında ancak XIX. yy.ın sonunda binalar yapılmıştır.

Başlıca anıtlarda büyük devlet daireleri, özel vakıflar, üniversiteler ve kolejler vardır: Capitole veya Kongre sarayı, A.B.D. cumhurbaşkanının oturduğu Beyaz Saray, National Gallery of Art, Milli müze, Washington ve Lincoln anıtları; Smithsonian İnstitution (arkeoloji ve zooloji koleksiyonları), donanmanın cephane fabrikası (Potomac’ın kıyısında) v.b. Şehrin başlıca faaliyetleri İdari, yasama ve adli görevlerdir: Washington’da birçok meslek kuruluşu, gazete, şirket ve dernek vardır.

Ama şehir ancak yakın bir tarihte XX. yy. başında, özellikle 1926 buhranından sonra gelişmiştir.

Halkın büyük kısmı Birlik’in çeşitli eyaletlerinden gelenlerin torunlarıdır.

Zenciler (yaklş. yüzde 40) ve yabancılar da çoktur. Ayrıca Washington’a her yıl birkaç milyon turist ve resmi ziyaretçi uğrar.

Washington Tarihi

Federal bir idare bölümünün kurulmasına 1787’de karar verilmişti.

Federal başkentin yeri 1790’da kongre tarafından tespit edildi ve l’Enfant şehrin planlarını çizmeye başladı.

1800’de başkentin İdari daireleri ve kongreleri Philadelphia’dan Washington’a nakledildi.

Washington şehri 1871’de bir belediye reisi, 1871-1878 arası bir vali tarafından yönetildi; 1878’den beri şehri devlet tarafından tayin edilen Uç komiser yönetir.

Bir cevap yazın