Wilhelm Röpke Kimdir,Hayatı

Wilhelm Röpke Kimdir,Alman iktisatçısı (Schwarmstedt, Hannover 1899-Cenevre 1966).

Wilhelm Röpke Hayatı

Jena (1924), Graz (1928), Marburg (1929) üniversitelerinde profesörlük yaptı.

1933’te Almanya’dan ayrılarak İstanbul üniversitesinde ve 1937’den sonra Cenevre’deki Nautes Etudes Intemationales enstitüsünde öğretim üyesi oldu.

Liberal eğilimliydi, devletin İktisadi yönden daha zayıf sınıflar yararına müdahalesinden ve kapitalizmin pazar ekonomisine yöneltilmesinden yanaydı.

Wilhelm Röpke Başlıca Eserleri

Die Gesellschajtskrisis der Gegenvvart (Çağımızın Toplumsal Buhranı) [1942].Civitas Humane (İnsan Medeniyeti) [1944] ve kapitalizmle kolektivizmi titizce inceledikten sonra üçüncü bir yolu ileri sürdüğü Internationale Ordnung (Milletlerarası Düzen) [1945] adlı üç kitaplık dizisi ünlüdür.

Öbür eserleri Die Theorie der Kapitalbildung (Kapitalin Doğuşu üstüne Teori) [1929];. Weltwirtschaft und Aussenhandel-spolitik (Dünya Ekonomisi ve Dış Ticaret Siyaseti) [1931]; Krise und Konjunktur (İktisadi Buhran ve Konjonktür) [1932]; Explication Economique du Monde Moderne (Modern Dünyanın İktisadi Açıdan İzahı) [1940]; International Economic Disintegration (Milletlerarası İktisadi Parçalanma) [1942]; Die Deutsche Frage (Almanya Meselesi) [1945]; Die Krisis des Kollektivismus (Kolektivizm Buhranı) [1948]; Mass und Mitte (Sınır ve Merkez) [1950].

Bir cevap yazın