Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

William Langland Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

William Langland Kimdir İngiliz şairi (Ledbury)? Herefordshire 1332-01. 1400’e doğr.).

William Langland Hayatı

Piers ihe Plowman (Çiftçi Piers) adlı alegorik şiirinde XIV. yy. toplumun un yergili bir tablosunu çizdi.

Bu şiirin her defasında biraz daha genişletilmiş üç nüshası vardır (1362-1377 ve 1392-1398).

2 500 Mısradan meydana gelen birinci nüshanın Langland tarafından yazıldığı kesinlikle bilinmektedir.

Çalışan halk adamının aşkı, kilise adamlarının ikiyüzlülüğü, Anglosaksonların şiddete yönelen mistik ruh durumları eserin her satırında kendini gösterir.

Langland’ın kamuoyu üstündeki etkisi büyük oldu, halkın huzursuzluğu 1381’deki işçi isyanına yolaçtı.

Bir yanıt yazın