Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Yağlıkçızade Hacı Emin Paşa Kimdir | Biyografi |

Yağlıkçızade Hacı Emin Paşa Osmanlı sadrazamı (İstanbul 1723 – Edirne 1769).

Yağlıkçızade Hacı Emin Paşa Hayatı

1744’te Hindistan’a elçi olarak giden babasının yanında bulundu.

Hindistan hakkında sunduğu takrirler beğenildiği için sadaret mektubî kalemine alındı.

Güzel yazısı ve kitabeti ile tanınarak 21 ağustos 1764’te reisülküttaplığa getirildi.

1765’te nişancı oldu, 1767’de de kaptan paşalığa vekâlet etti.

Sonra vezir rütbesi ile Mora valiliğine, oradan Aydın valiliğine tayin edildi.

Mustafa III ün kızlarından Şah Sultan ile evlenerek damat olunca Sadaret kaymakamlığına getirildi.

1768’de sadrazam oldu.

Rus savaşlarına başkumandan olarak katıldı, başarı kazanamayınca idam edildi.

Bir yanıt yazın