Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Yahnikapan Abdülkerim Paşa Kimdir | Biyografi,Tarih |

Yahnikapan Abdülkerim Paşa Hayatı,Yahnikapan Abdülkerim Paşa Kimdir,Osmanlı veziri (öl. 1625).

Yahnikapan Abdülkerim Paşa Hayatı

Beyazıt medresesinde kalırken imaret yemeklerine düşkünlüğü sebebiyle Yahnikapan lakabı verilmiştir.

Beyazıt camiinde hatiplik etti, defterdar Ekmekçizade Ahmed Paşa yoluyla Maliye’ye girdi.

1622’de baş defterdar oldu; daha sonra defterdarlığına vezaret de eklendi.

Murad IV zamanındaki sipahi ayaklanmasında azledildi, hapiste iken malını söyletmek için yapılan işkence sebebiyle öldü.

Bir yanıt yazın