Yakup Han Töre Seyit Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Yakup Han Töre Seyit Türk bilgini ve devlet adamı (Taşkent 1818 – Delhi 1897).

Emîr Haydar Han zamanında Kâşgar emirliğinde şeyhülislâmlık yaptı; sadrazam oldu.

Çin’e karşı girişilen mücadeleye katıldı Osmanlı padişahı Abdülaziz’e elçi olarak gönderildi.

Bu görevi sırasında Kâşgar emîrliğinin Hilâfet makamına bağlanmasını sağladı.

Daha sonra Londra’ya gitti.

Son olarak Delhi’de bulundu.

Muhiddin Arabi’nin Fususü’l-Hikem’inin (Hikmetlerin özü) açıklamasını yayımladı. Tasavvuf konusunda kırk kadar eseri vardır.

Bir cevap yazın