Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Yalçın Küçük Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Yalçın Küçük Kimdir, Türk iktisatçı, yazar (İskenderun 1938).

Yalçın Küçük Hayatı

Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi, 1960’ta Devlet Planlama Teşkilatı uzman yardımcılığına atandı.

1962’de ABD’de Yale Üniversitesi’nde lisansüstü öğrenimi gördü.

Türkiye’ye dönünce Devlet Planlama Teşkilatı’nda Uzun Vadeli Planlar Şube Müdürlüğü görevini yürüttü (1963-1965).

1966’dan başlayarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı; 1971’de doçent oldu.

Ant. Emek, Yankı dergilerinde genel ve güncel ekonomik konulara ilişkin yazılar yazdı.

1972’de üniversiteden uzaklaştırıldı.

1973-76 arasında Cumhuriyet gazetesinde iktisat yorumları yazdı ve gazetenin ekonomi servisini yönetti.

1974’te ikinci kez kurulan Türkiye İşçi Partisi’ne katıldı; ihraç edilinceye kadar parti yayın organı Yürüyüş dergisinin başyazarlığını yaptı.

12 Eylül 1980’den sonra, 1980’de yayınladığı Yeni Bir Cumhuriyet İçin kitabı yüzünden tutuklanıp, sıkıyönetim mahkemesinde yargılandı (1982-1983).

1402 sayılı yasaya dayanılarak üniversitedeki öğretim üyeliğine son verildi (1982).

Aydınlar Dilekçesi davasından yargılandı ve aklandı.

Kurucularından olduğu Toplumsal Kurtuluş dergisindeki yazıları ve çeşitli konuşmaları yüzünden birçok kez gözaltına alındı, tutuklandı.

Danıştay kararıyla üniversitedeki görevine döndü (1990).

1992’de_ PKK örgütü başkanı Abdullah Öcalan’la’ yaptığı röportaj büyük yankılar yaptı.

1993 te Fransa’ya yerleşeceğini açıkladı.

Başlıca yapıtları: Endüstrileşme Sürecinin Temel Sorunları-Sovyet Deneyimi 1925-1940)( 1975), Türkiye Üzerine Tezler(1978-90, 4 cilt). Planlama, Kalkınma ve Türkiye

(1978), Aydın i Üzerine Tezler (1984-88, 5 cilt), Quo Vadimus. Nereye Gidiyoruz ? (1985), Bilim ve Edebiyat (1985), Küfür Romanları (1987), Bir Soran Olursa (1987), Estetik Hesaplaşma (1987), 21 Yaşında Bir Çocuk Fatih Sultan Mehmet (1987), Kürtler Üzerine Tezler (1990). Sovyetler Birliğinde Sosvalizmin Çözülüşü (1991).

Bir yanıt yazın