Yalı Köşkü,Tarihçesi | Tarihi Yapılar |

Yalı köşkü veya Cebeciler köşkü, İstanbul’da Topkapı sarayının Galata’ya bakan tarafında köşk.

Yalı Köşkü Tarihçesi

Yavuz Selim tarafından yaptırıldı. Köşkün planı hakkında kesin bilgi yoktur.

Yalnız, denize bakan cephesinde araları kemerli mermer sütunlar bulunan önü açık geniş bir sergâh, bunun arkasında kubbeli bir salon ve odalardan meydana geldiği sanılıyor.

Padişahlar sefere çıkan donanmayı köşkün önündeki hayattan seyreder, kaptanıderyaları burada kabul ederlerdi. Köşk Abdülaziz devrinde demiryolu inşaatı sırasında yıktırıldı.

Bir cevap yazın