Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Yanyalı Esat Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Yanyalı esat efendi kimdir, Yanyalı Esat Paşa Hayatı,Yanyalı Esat Paşa (soyadı Bülkant), Türk generali (1862 – 1938).

Yanyalı Esat Paşa Hayatı

1890’da kurmay yüzbaşı olarak Harp akademisini bitirdi.

Almanya’da staj yaptıktan sonra yurda dönünce Von der Goltz Paşaya yardımcı oldu.

Yanya kolordusu kurmay başkanı olarak Türk-Yunan savaşına katıldı (1897).

1899’da Harp okulu öğretmenliğine getirildi.

III. Ordu kumandan yardımcısı olarak Selânik’e gönderildi (1907).

İttihat ve Terakki cemiyetinin çalışmalarına engel olmamakla suçlanarak Yıldız sarayında yargılanırken ikinci Meşrutiyetin ilânı ile kurtuldu.

1911 de V. Gelibolu tümen kumandanlığında, Birinci Dünya savaşı süresince III. Kolordu kumandanlığında bulundu.

Bu görevi sırasında Arıburnu bölge kumandanı Mustafa Kemal (Atatürk) ile görüş ayrılığına düştü.

Çanakkale savaşından sonra I. Ordu kumandanlığına ve askerî okullar genel müfettişliğine getirildi.

1917’de tayin edildiği II. Ordu kumandanlığından istifa ederek emekliye ayrıldı.

1920’de bir süre Salih Paşa kabinesinde bahriye nazırı oldu.

Kurtuluş savaşından sonra mübadele işlerinde çalıştı.

Bir yanıt yazın