Yargu Nedir,Ne Demek | Tarih Bilgileri |

Yargu Nedir,Ne Demek,Moğollarda ve İlhanlılarda, hukukî, İdarî ve askerî alanlardaki yargı işlerine veıilen ad.

Yargu işlerine yarguçı veya emiri yargu denilen hâkimler bakardı.

Altay ve osmanlı lehçelerinde «yargı» biçiminde söylenen bu kelime, Moğollarda ve İlhanlılarda dava ve mahkeme karan (ilâm) karşılığında kullanıldı.

Moğol ve İlhanlIlarda, yargu işlerine özel bir önem verilirdi.

Hükümdarlar, emirler, vezirler, devlet adamları ve şehzadeler de, suç işlediklerinde yargılanırlardı.

Yarguya çekilenler elleri bağlı olarak yarguçıların önüne getirilir, suçlu bulunanlar gerekli cezalara çarptırılırdı.

Moğol adamlarından, büyük yargı kurulu önünde yargılanarak, gereğinde ölüm cezasına çarptırılanlar oldu.

Yarguçılara ve yargu işlerine, dışarıdan hiç bir baskı yapılamazdı.

Yarguname denilen mahkeme kararlan herkese eşit olarak uygulanırdı.

özellikle Moğollarda, devlet adamlarının yetkileri arttıkça, hayatları da aynı oranda tehlikeye girerdi.

Bir cevap yazın