Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Yasama Organı,Görevleri Nelerdir,Kimlerden Oluşur

Yasama Organı Nedir,Görevleri Nelerdir,bir ülkede, objektif ve genel hukuki durumları yaratabilen organdır.

Aslında, yasama işi, İdare tarafından da yapılır; fakat bu, asli bir yetkiye dayanmaz, sonuç olarak yine bir kanunun varlığı aranır.

Bu yüzden, Türkiye’de v.d. birçok ülkede yasama organı denilince, kanunkoyucu organ olan parlamento düşünülür.

Türk anayasasına göre de, yasama organı cumhuriyetin temel kuruluşunu oluşturan üç organdan biridir.

Anayasanın «Cumhuriyetin Temel Kuruluşu» başlığını taşıyan üçüncü kısmının birinci bölümü, yasama adını taşır ve bölüm T.B.M.M. ile başlar.

Osmanlı devletinin mutlak monarşi döneminde, hazırlık safhası ne olursa olsun, hukuki bakımdan yasama organı, saltanat makamıdır.

Bu dönemde, devletin klasik üç organı ve kuvveti (yasama, yürütme ve yargı), padişahta toplanıyordu.

1876 Anayasası, bir parlamento kabul etmekle birlikte, gerçekte yasama fonksiyonu yine padişahındı.

  1. Bu dönemde de, yürütme lehine bir kuvvetler birliği uygulaması vardı.

Yasama Organı Kimlerden Oluşur

1921 Anayasası ile T.B.M.M. yasama organı olarak kuruldu ve yasama lehine bir kuvvetler birliği kabul edildi.

Hukuki bakımdan 1924 Anayasası da aynı durumdadır.

1961 Anayasasına göre, yumuşak bir kuvvetler ayrılığı kabul edildi.

Yasama organı olan parlamento veya T.B.M.M. iki meclisten oluşur.

Cumhuriyet senatosu ve Millet meclisi.

Türkiye’de yasama yetkisi T.B.M.M.’nindir.

Bir yanıt yazın