Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Yasin Suresi,Konusu,Özellikleri | Din Bilgileri |

Yasin suresi hakkında kısa bilgi,Kur’an’ın XXXVI. suresi, 83 ayettir. Mekke’de indirildi.

Yasin Suresinin Konusu Nedir

Bu surede, İslâmlıktan önce başka dinlere mensup olan kimselerin yaptıkları kötülükler sonucu uğradıkları korkunç azaplar anlatılır, müslümanların onlar gibi olmaması öğütlenir, Allah’ın kudret ve kuvveti çeşitli örneklerle belirtilir.

İman ederek iyi işler yapanlara verilecek mükâfatlar sayıldıktan sonra surenin son ayetlerinde öldükten ve kemikleri de çürüdükten sonra insanlara kimin can vereceği sorusu cevaplandırılır; «O, kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi; (Bu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş?) dedi. De ki, onları ilk defa yoktan var eden diriltecek.

Yasin Suresi Özellikleri

O, her yaratmayı hakkıyla bilendir» (Yâsin suresi 78-79). Sureler arasında Yâsin’in özel bir yeri vardır.

Hz. Muhammed, bunu bir hadisinde şöyle belirtir; «Şüphe yoktur ki her şeyin bir kalbi vardır.

Kur’an’ın kalbi de Yâsin’dir.» ölülere Yâsin okumayı da Hz. Muhammed, birçok hadisinde öğütler.

Bir yanıt yazın