Yaşlılık Psikiyatrisi,Psişik Bozuklukları | Sağlık Bilgileri |

Yaşlılık psikiyatrisi yaşlılıkla ilgili zihin bozukluklarının incelenmesi.Psikol ve. Psikopatol.

Yaşlılık devresi sırasında, zihin hayatında birtakım değişmeler olur.

Yaşlılık Psikiyatri

Bunların en önemlisi, her türlü patolojik süreçten bağımsız olarak zihin etkinliğinin önemli ölçüde azalmasıdır.

Bu azalma, özellikle, hafıza ve dikkat yeteneklerinde görülür.

Ribot kanununun ortaya koymuş olduğu gibi en uzun saklanan hatıralar, en eski hatıralardır.

Hattâ gençlik hatıraları, çoğu zaman, bilinç alanının tümünü kaplar ve bir çeşit tekel kurar.

Bu fikri süreçler ayrıca da hareketsizdir.

Bundan ötürü yaşlılıkta yeni bilgi edinme, yaşlılık öncesi devresine oranla çok daha güçtür.

Zeki kimselerin yeni konulara el atmaktan kaçınarak eski bilgilerini derinleştirmek yoluna gitmelerinin sebebi budur.

Yaşlılık devresinde yeni durumlara uyma da güçleşir.

Kişi, kısa bir süre içinde yetersizliklerinin farkına varamaz olur veya bunları gizleyebilmek için, aynı şeyleri tekrarlamak eğilimine kapılir.

Yaşlılık devresinde, duygunluk hayatı da bozulur.

Bu bozulmanın belirtileri, heyecan gevşekliği (aşırı duygululuk) ve duygunluğun daralmasıdır (bencilliğe kapılma, ben merkezcilik, sürekli yakınma, çabuk öfkelenme, kuruntu ve alınganlık).

Ama bu belirtiler her zaman ortaya çıkmaz ve çoğunlukla, daha önceki kişilik yapışma bağlıdır.

İhtiyarlık bunaması ve presbiofreni gibi bazı zihin bozuklukları, yaşlılık devresinde baş gösterebilir.

Bedensel yaşlanma, normal olarak, birtakım psikolojik değişmelerle birlikte ortaya çıkar.

Kişi bu değişiklikleri kolayca atlatamazsa yaşlılık öncesi bazı psikopatolojik bozukluklara yol açabilir.

Yaşlılık öncesi’nde ortaya çıkan psikolojik değişikliklerin iki yanı vardır:

1. psikometri testleriyle ölçülebilen zihni yetenek gerilemeleriyle nitelenen zayıflama durumu.

Gerileme otuz yaşlarına doğru başlar, ama elli yaşından sonra açıkça görülür.

Psikolojik gerileme zekâ seviyeleri yüksek olan fikir adamlarında daha azdır.

Gerilemenin başlıca özellikleri, hafıza, dikkat ve hayalgücünün zayıflaması, zihni çabanın zorlaşmasıdır.

2. kişinin, ihtiyarlamayı kabul etmesinden doğan ve duygunluk hayatında birtakım değişmelere yol açan tepkisel durum.

Patolojik bir nitelik taşımasa da, yaşlanma, acı verici bir durum olarak yaşanabilir ve hafif bir kötümserliğe yol açabilir.

Yaşlılık öncesinin psişik bozuklukları

Yaşlanma, gerektiği gibi kabul edilmezse, çeşitli tepkisel bozuklukların kaynağı olabilir. «Yaşlılık öncesi» de iç kaynaklı olduğu kabul edilen birçok psişik rahatsızlığın baş gösterdiği devredir.

Nitekim ruhi gerileme melankolisi, bu devrenin en tipik bozukluklarından biridir (mani hallerine çok az rastlanır).

Sistemli müzmin hezeyanlar diye adlandırılan bozuklukların çoğu da 40 ilâ 50 yaşlar arasında görülür.

Bu hezeyanlar arasında, zarar ve ziyan iddiasını, hak iddiasını, gerileme paronayasını saymak gerekir.

Bazı nevroz tepkileri de, bu sırada ortaya çıkabilir (hipokondri, aile ve çevre ile olan çatışmalardan doğan tepkisel sinir çökkünlüğü, histeri dönüşleri, paranoya tipinden karakter tepkileri, hipokondri konularına ilişkin güvensizlik ve saldırganlık gibi).

Yaşlılık öncesinde gerek arteriopatik bunamanın, gerek atropik bunamaların (Pick hastalığı, Alzheimer hastalığı gibi) ortaya çıktığı da görülür.

Bir cevap yazın