Yayın Balığı Nasıl Yakalanır,Nerede Bulunur

Yayın Balığı Nasıl Yakalanır,Yayın balığı başı ve vücudu grili nefti, yanları kirli sarı, karnı kirli beyazdır.

Sırtında yer yer siyah ebrulî lekeler vardır.
Pulsuz ve kaygan bir vücuda sahiptir.

Baş tarafı yukarıdan basık, vücudunun yarıdan sonrası yanlardan basıktır.Büyük olan ağzında ince fakat batıcı, fırça gibi dişler vardır.

Üst çenesinde iki uzun, alt çenesinde dört kısa bıyığı vardır. Balık, kendisini maharetle kuma gömer.

Üst dudağındaki iki uzun bıyığını radar gibi kullanarak gelen balıkları kollar.

Avları ağzının hizasına gelince süratle fırlayarak kapar. Ağır yüzen bir balık olması onu böyle hilelere sevketmiştir.

Yayın Balığı Nerede Bulunur

Büyük nehirlerin derin sularında yaşar. Geceleri kıyılara sokulur. Aramalarını su kenarındaki söğüt ağaçlarını kuytuluklarında yapar.

Kurbağa, su sıçanı, tarla faresi gibi hayvanları çok sever. Yaban ördeğine bile saldırmaktan çekinmez. Onları ayaklarından yakalıyarak suda boğduktan sonra yutar.

Yayın Balığı Avlama Teknikleri

Balığın avlanma şekilleri çeşitlidir. Büyük vinter ağları, parakete ve yemli bırakma olta ile tutulur. Gece balığı olduğu için en enteresan avlanma şekli şöyledir:
Kurbağa, sıçan canlı olarak ince iplerle veya canlı bir balık büyük bir iğneye takılır. Kurbağa veya diğer

Yayın Balığı Nasıl Avlanır

yemler su yüzünde kalacak şekilde, su üzerine sarkık ve balığın dolaşabileceği yerlerdeki bir ağacın ince dalına askıya alınır.

Oltanın fazlalığı kalomalı olarak kıyıda sağlam bir yere bağlanır.
Gece kuytu yerlerde yemini aramak için dolaşan balığı gören veya hisseden canlı yem çırpınarak yerini belli eder ve yayının hücumuna uğrar.

Amatörler için yayın avcılığı, yemli yapılan avcılıktır. Yayın bedeni basit, tek iğneli serbest bedendir. Balık battal olduğundan olta kalın tutulmalıdır. Hayvan esasen çamurlu yerlerde bulunduğundan olta kalınlığı onu kuşkulandırmaz.

Balığın bu tür avlanmalardaki yemi iri solucan ve sülüktür. Hamur ve etle de avlanırsa da verimli olmaz.
Eğlenceli ve garantili bir avlanma şekli de balığı susak kabaklarıyla avlamaktır. Yem ve beden, dala asılan askılı biçimdir.

Yalnız daldan sonra oltaya bir iki susak kabağı bağlanır. Balık yemi kaptığı zaman susakları da beraber çekeceğinden susak kabakları ile balık arasında bir mücadele başlar ve balık yorularak mağlup olur.

Yayın balığı battal balıktır. 10-15 kilolukları çoktur. Ayrıca 100-200 kilo gelenleri nehirlerimizde çok tutulur. Sakarya,
Kızılırmak, Yeşilırmak, Meriç nehirleriyle, Menderes, Melen sularında, Seyhan, Ceyhan nehirlerinde ve daha birçok ufak sularda pek çok yayın bulunur. Ayrıca Terkos, Sapanca, İznik, Kuşgölü, Bafa gibi göllerimizle Sarıyar, Hırfanlı, Kemer. Demir Köprü barajlarında da yayın vardır.

Yayının ismi birçok yerlerde değişiktir. Galyanos, atbalığı, karabalık gibi isimleri olduğu gibi Adana’daki adı gelebicin, Sakarya çevresindeki ismi çılpıktır. Ankara’da yayının küçüklerine kelebek denir.
Yayın, iri ve kılçıksız bir balıktır.

Eti lezzetlidir, tavası, haşlaması güzel olur. Bazı yerlerinden ızgara, hattâ şiş bile yapılır.
Yayın Balığı Nasıl Yakalanır

Yayın Balığı Nasıl Yakalanır

Bir cevap yazın