Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Yeğen Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Yeğen Mehmed Paşa ( ? – 1745 ) Osmanlı sadrazamı.

Yeğen Mehmet Paşa Hayatı

Alâiyeli Gül Yusuf Efendinin kızkardeşinin oğlu olduğundan «yeğen» lakabıyla bilinir.

Bir süre Antalya mültezimliğinde bulunduktan sonra İstanbul gümrük emini ve Topal Osman Paşanın kapıkethüdası oldu.

Bu görevdeyken mevkufatçıbaşılığa (1733) ve ikinci defa gümrük eminliğine getirildi.

Daha sonra 1736 – 1739 Türk – Avusturya – Rus seferinde sadaret kaymakamı Köprülüzade Hafız Ahmed Paşaya kethüda oldu.

Ahmed Paşa, Avusturyalıların eline geçen Niş kalesini geri almakla görevlendirilince onun yerine sadaret kaymakamı tayin edildi.

Mahmud I tarafından Muhsinzade Abdullah Paşanın yerine sadrazamlığa getirildi (1738).

Savaşın sürdürülmesini isteyen Yeğen Mehmed Paşa İstanbul’a döndükten ten sonra, Rus cephesini bir serdara bırakarak, Avusturya cephesine hareket etti.

Avusturyalılar, yapılan savaşlarda yenildi. Yeğen Mehmed Paşa İstanbul’a döndükten sonra Belgrad’ı almak için yeniden savaş hazırlıklarına başladı.

Bu sırada Avusturya ve Rusya’nın barış istemesi üzerine, Belgrad ve Tamışvar’ın geri verilmesi şartıyla antlaşma yapılabileceğini ileri sürdü; fakat Kırım hanı Mengli Giray II ile kızlarağası Hacı Beşir Ağa şartsız barış istediklerinden, onlarla arası açıldı.

Bunun üzerine azledilerek Sakız adasına sürüldü (1739).

Bir süre sonra Girit valiliğine, daha sonra da Eğriboz muhafızlığına tayin edildi.

Bosna valisi, Aydın muhassılı ve İran savaşlarının uzaması yüzünden Anadolu valiliği ile Kars cephesi seraskerliğine gönderildi.

Kars-Revan savaşı sırasında öldü.

Bir yanıt yazın