Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Yeğen Osman Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Yeğen Osman Paşa Hayatı, Yeğen Osman Paşa İsyanı,Yeğen Osman Paşa Kimdir Türk devlet adamı (öl. İpek, Arnavutluk 1689).

Yeğen Osman Paşa Hayatı

Macaristan seferine Melek İbrahim Paşanın bölükbaşısı olarak katıldı.

Savaştan kaçarak Anadolu’da celâlîlere katıldı (168S).

Sonra Anadolu’dan asker sevkiyle görevlendirilen Teftişçi Halil Paşaya bölükbaşı oldu; iki tuğlu vezir rütbesiyle Afyonkarahisar mutasarrıflığına getirildi ve Osmanlı-Avusturya savaşlarına girdi.

4 000 Kişiyle Rumeli’ye geçti ve serçeşme oldu (1687).

Halep valiliğine getirildi; Rumeli beylerbeyliğiyle serdar tayin edildi (1688).

Serdarlığı sırasında Belgrad Avusturya’nın eline geçti.

Bu olayın suçlusu sayılarak idam edildi.

Bir yanıt yazın