Yesari Asım Arsoy Hayatı Biyoğrafisi

Yesari Asım Arsoy Hayatı Biyoğrafisi (1900-1992) Ses sanatçısı ve bestekar.

İstanbul’da Draman’da doğdu.

93 Harbi’nde Plevne’den İstanbul’a göçmen olarak gelen Berkofçalı Ömer Lütfi E fendi’nin oğludur.

İlk öğrenimini Adapazarı’nda yaptı.

Bestekar yesari asım arsoy
Bestekar yesari asım arsoy

16 yaşlarında iken musikiye merak sardı, ilk bestelerini talebelik sıralarında 1916’larda vermeye başladı.

Ailesiyle birlikte İstanbul’a geldikleri sırada, Udi Refet, Kemani Namık ve Kanuni Süleyman Beyler’den ders alarak müzik bilgisini daha da genişletti.

Sesi güzeldi, bestelediği şarkılarını genellikle kendisi okuyordu.

Kısa zamanda gerek bestekar olarak, gerekse şarkıcı olarak büyük üne kavuştu.

Plak şirketlerine doldurduğu plakları rekor denecek seviyeye ulaştı.

Ayrıca, İstanbul Radyosu’nun en sevilen sanatçıları arasındaydı.

Bir aralık musiki öğretmenliği de yaptı.

Yesari Asım Bey’in 200’den fazla birbirinden güzel şarkı bestesi bulunmaktadır.

Yeğeni aktör ye ses sanatçısı Göksel Arsoy’u da yetiştiren odur.

Karcığar makamından:

“Ey hasta çoban kız azıcık davran”

Bazı Tutulmuş Şarkılarından örnekler: Sultanıyegah Makamı/Usulü: Yürük Aksak

Biz Heybeli’de her gece mehtaba çıkardık.

Sandallarımız neş’e dolar zevke dalardık,

Saz seslerinin sahile aksettiği demlerde Etrafı bütün şarkı gazellerle yakardık, zevke dalardık.

Hicaz Makamı/ Usulü: Düyek Adalardan bir yar getir bizlere Aman Allah gözlere bak gözlere İpek çorap varsın düşsün dizlere yallah Hop yaratmış Allah, pek şirinsin billah işvebazdır vallah, çapkınlardan kolla Adaların ıssız tehna yolları Boynumda kaldı o yarin kolları Menekşelerden biçilmiş şalvarı yallah Hoş yaratmış Allah, pek şirindir billah, işvebazdır vallah çapkınlardan kolla Çok çapkındır billah.

Hicaz Makamı/ Aksak Şarkı:

Sazlar çalınır Çamlıca ‘nın bahçelerinde,

Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde,

Al güller açar dilberinin handelerinde,

Bir taze emel var şu kızın handelerinde,

Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde,

Hicaz Makamı/ Nimsofyan Şarkı:

Yar saçların lüle lüle,

Yar benziyor beyaz güle,

0 gül benim hayatimdir.

Ölürüm de vermem ele.

Yar yar aman, yar yar aman,

Yar yüreğim oldu keman,

Kavuşmamız yar ne zaman,

Yar ne zaman, yar ne zaman.

Yar gözleri üzüm üzüm,

Eller gecem, yar gündüzüm.

O gözlere baka baka,

Soldu yüzüm, soldu yüzüm.

Bir cevap yazın