Yetki Gaspı Nedir,İdare Hukukunda Yetki Gaspı

Yetki Gaspı Nedir,İdare Hukukunda Yetki Gaspı Nedir,İdare adına karar alma yetkisi olmayan bir memurun idare adına karar vererek işlem yapması.

Yetki gasbı, yetkisi olmayan memur idare adına karar alınca gasp gerçekleşir.

Örnek, bir kalem memurunun, vali yerine karar vermesi gibi.

Bu tür işlemler, hukuki bakımdan yok sayılır, bunlar aleyhine dava açma süresi söz konusu değildir.

Bir cevap yazın