Yıldız Muhakemesi | Osmanlı Tarihi |

Yıldız Muhakemesi Midhat Paşa nın yargılanması olayı (27 haziran-28 temmuz 1881).

Midhat Paşa, meşrutî yönetime dayanan siyasetin önderi durumundaydı.

Meclisi Mebusanı 13 şubat 1878 tarihinde kapatan Abdülhamid II, istibdat yönetimini uygulamağa başladı.

5 Şubat 1877’de sadrazamlıktan ayrılan Midhat Paşa, padişah tarafından Avrupa’ya bir çeşit sürgün olarak gönderildi.

Avrupa’da 1 yıl 8 ay kalan Midhat Paşa, 1878 eylül ayında affedilerek Girit’in merkezi Hanya’ya gönderildi.

Mısır hıdivinin Babıâli’ye karşı olumsuz davranıştan yüzünden 10 aralık 1878’de Midhat Paşa, Suriye valiliğine tayin edildi.

Padişahın çevresi, Midhat Paşanın Suriye’de hıdivlik kuracağı söylentisini yaydı ve bunun üzerine 4 ağustos 1880’de İzmir valiliğine getirildi.

16 Mayıs 1881 ’de tutuklanmak istenen Midhat Paşa Fransız konsolosluğuna sığındı.

Abdülhamid II, Fransa büyükelçisini tehdit etti; Osmanlı devletinden kısa zaman önce

Tunus’u alan Fransa, olay çıkartmak istemediği için Midhat Paşayı teslim etti.

İstanbul’a getirilen Midhat Paşa, aradan 5 yıl geçmesine rağmen, Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ve öldürülmesinden sorumlu tutularak 27 haziran 1881 günü Yıldız sarayı bahçesindeki Malta köşkünde yargılanmağa başlandı, öteki sanıkların başlıcaları, Mahmud Celâleddin Paşa, müşir Damat Nuri Paşa, eski şeyhülislâm Hayrullah Efendi ve Abdülaziz’in ikinci mabeyncisi Fahri Beydi.

Mahkeme başkanı, devrin hukukçularından ve sonra vezir olan Süruri Paşa idi.

Yargılama sonunda Midhat, Mahmud ve Nuri Paşalar idama mahkûm edildiler; öteki sanıklar da, çeşitli hükümler giydiler.

Abdülhamid II, mahkeme kararının incelenmesi için Yıldız sarayında 25 kişilik özel bir kurul topladı.

Bu kurulda Midhat Paşa ve arkadaşlarının idamı onaylandı.

Abdülhamid II, idam kararını süresiz sürgüne çevirdi. Midhat Paşa ve arkadaştan 28 temmuz 1881’de Taif’e gönderildiler.

Midhat Paşa, bir süre sonra (6 mayıs 1884) boğdurularak öldürüldü.

Bir cevap yazın