Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Yirmisekiz Mehmed Çelebi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Yirmisekiz Mehmed Çelebi Kimdir,(Yirmisekiz Çelebi de denir), Türk devlet adamı (öl. Lefkoşe 1732).

Yirmisekiz Mehmed Çelebi Hayatı

Yeniçeri ocağının 28. Ortasından yetişti.

Çorbacı ve muhzır ağa oldu.

Hocalık rütbesiyle Yeniçeri efendiliğine getirildi. Tophane nazırı oldu.

1717’de yapılan barış görüşmelerinde Osmanlı devletini delege olarak temsil etti.

Şıkkı salis defterdarı ve başmuhasebeci oldu (1720).

Aynı yıl Fransa’ya elçi olarak gönderildi.

On bir ay süreyle Osmanlı devletini Fransa’da temsil etti.

Paris’ten dönünce defter eminliğine, ruznamei evvelliğe (1722) ve başmuhasebeciliğe getirildi (1724).

Bir yıl Mısır’da görev aldı.

Patrona Halil isyanından (1730) sonra, Nevşehirli İbrahim Paşa taraftan olduğundan Kıbrıs’a sürüldü.

İki yıl sonra orada öldü (1732).

Mehmed Çelebi, Paris’te bulunduğu süre içinde elçilik heyetinin ve kendisinin gördüklerini Sefaretname’sinde topladı.

Faizi mahlasıyla şiirler yazdı.

Osmanlı devletinde matbaayı ilk kuran Said Efendi, Mehmed Çelebi’nin oğludur.

Bir yanıt yazın