Yoklama Akçesi Nedir | Osmanlı Tarihi |

Yoklama Akçesi Nedir Osmanlı’da devşirme çocuklarının durumlarını incelemek üzere başkentten gönderilen acemi oğlan kethüdalarının bu ailelerden aldıkları para.

Yeniçeri teşkilâtı için gerekli olarak toplanan devşirme hıristiyan çocuklar, Anadolu ve Rumeli’deki türk ailelerin yanına verilirdi.

Devşirme çocuklar, verildikleri ailenin yanında eğitilirlerdi.

Bunlar, yanlarında kaldıkları ailelerin bir bakıma yardımcısı olurlardı.

Belirli bir bedel karşılığında verilen bu devşirme çocukların durumunu acemi oğlanlar kethüdası denetlerdi ve devşirmeleri yanında çalıştıran ailelerden seksen akçe alırdı.

Bir cevap yazın