Yosun hayvancıkları | Biyoloji Bilgileri |

Yosun hayvancıkları çeşitli şeylerin üstüne tutunarak koloni halinde yaşar; bir kolonide pek çok sayıda birey bulunur; koloniler çoğu zaman güzel küçücük ağaççıklara veya kabuklu plakalara benzer.

1 mm kadar olan bir yosun hayvanı, kireçten çeperli küçücük bir kutunun içindedir.

Yosun HayvancıklarıBu kutunun bir deliği vardır, hayvan buradan dışarı uzanabilir.

Bu canlı varlığın yapısı bir halkalı solucanınki gibidir.

Bağırsağı U biçimindedir.

Başı, sorguça benzeyen bir dokunacın ucundadır; kutunun deliğinden dışarı fırlayabilir veya geri çekilebilir.

Kirpikli olan bu dokunaçlar hem solunuma yarar, hem de mikroskobik besinlerin hayvanın ağzına doğru yönelmesini sağlar.

Bu sorguca lofojor adı verilir.

Ağız açıklığının yakınında anus açıklığı vardır.

Anus açıklığı bazan lofoforun içinde (entoprocta) olur.

Ağzın yanında bir sinir düğümü bulunur.

Bazı hallerde ve bazı türlerde bireyler değişikliğeYosun Hayvancıklarıuğrar, organlarının büyük bir kısmını kaybeder: hareketli bir çubuğu (vibraculum) veya kuş başını (avicularia) andıran zehirli kıskaç biçiminde savunma organları haline gelir.

Yosun hayvanları yumurta ile ürer.

Yumurtalardan, yosun hayvanıyla hiç bir benzerliği olmayan yüzücü, kirpikli acayip kurtçuklar çıkar.

Kurtçuk bir süre sonra yere tutunur, başkalaşma geçirir ve koloninin ilk hayvanı olur.

Bu yosun hayvanı tomurcuklanarak yenilerini meydana getirir.

Sonra onlar da tomurcuklanır.

Böylece sayısız kurtçuktan ibaret bir koloni oluşur.

Koloniyi kuran ilk yosun hayvanı eşeysel üreme ile meydana geldiği halde geri kalan hepsi tomurcuklanma ile (eşeysiz) meydana gelir.

Bir cevap yazın