Yüksek Planlama Kurulu Nedir,Görevleri | Siyaset |

Yüksek Planlama Kurulu Nedir,Bakanlar kuruluna yardımcı olmak üzere meydana getirilen kurul.

Devlet Planlama teşkilâtının birimlerindendir. Başbakan veya başbakan yardımcısı.

Bakanlar kurulunca seçilecek üç bakan, planlama müsteşarı, İktisadi Planlama dairesi başkanı.

Yüksek Planlama Kurulu Görevleri

Sosyal Planlama dairesi başkanı ve Koordinasyon dairesi başkanından oluşur.

Hazırlanmış planların, Bakanlar kuruluna sunulmasından önce plan hedeflerinin uygunluğunu inceleme görevi de vardır.

Bir cevap yazın