Yurtsuz John Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Yurtsuz John Kimdir,(24 Aralık 1166 – 19 Ekim 1216)  İngiltere kralı.Henri II ile Akitanya’lı Alienor’un beşinci oğlu.

Yurtsuz John Hayatı

1185’te babası onu İrlanda’ya tam yetkili hükümdar tayin etti, sonra kardeşi Richard I ona İngiltere’de çeşitli yüksek görevler verdi.

Richard 1199’da öldü; yeğenleri Bretagne’lı Arthur on iki yaşındaydı; bu durum John’a tahtın yolunu açtı. Onun saltanat dönemi İngiltere tarihinin önemli bir parçasıdır.

John değişken yapılı bir kişiydi; onun dünyasında coşkunluklarla çöküntüler birbirini izlerdi.

1200’de Gloucester’li Isabelle’i boşadı, Lusignan’lılardan biriyle nişanlı olan Angouleme’li İsabetle ile evlendi. İsabelle’in nişanlısı Philippe Auguste’e baş vurdu.

Fransa kralı, John’un elindeki fransız fiyeflerinin geri alındığını bildirdi (ağustos 1209), Normandiya’yı istilâ etti ve Bretagne’lı Arthur’u öteki fiyefleri ayaklandırmaya yolladı.

Esir düşen Arthur’ü Jonh 1203’te kendi eliyle öldürdü; bu olay onun Bretagne ile Anjou’yu kaybetmesine yolaçtı. 1204’te Normandiya’yı, 1205’te Touraine’i kaybetti.

Akitanya’daki karışıklık John’a buranın ve hemen hemen bütün Poitou’nun kontrolünü yeniden ele alma imkânı verdi (1206).

John. Canterbury başpiskoposluğuna Stephen Langton’un tayinini kabul etmeyerek papa ile bozuştu; İnnocentus III John’u önce kısıtladı (1208), sonra afaroz etti (1209), Ama, John İngiltere’ye hâkim olmayı başardı.

Galliler ve İskoçyalılar karşısında otoritesini sağlamladı; 1210-121 l’de İrlanda’da İngiliz hâkimiyetini güçlendirdi.

Düşmanı Fransa’ya karşı, Alman imparatorluğu, Toulouse, Boulogne ve Flandre ile ittifak yaptı; fakat bu defa vergilerden ve savaşlardan bıkan, yasaklardan bunalan kralın kişiliğinden nefret eden halkının hıncıyla karşılaştı.

Jonh’un keyfî hareketlerine kanunlarla karşı çıkıldı.

Muhalefete karşı koymak için 1213’te John krallıklarını fiyef olarak Papalığa bağlamak ve vergi ödemek şartıyla papa ile barıştı (bu durum 1366’ya kadar sürdü).

Fakat kendisinin Poitou’da (La Roche-aux-Moines 1214) ve müttefikleri Alman imparatorluğu ve Flamanların Bouvines’de (1214) yenilmesi iç bunalımı artırdı.

Papa’nın desteğine rağmen, John kamuoyu tarafından desteklenen baronların direnişi karşısında boyun eğmeye ve Magna Carta’yı kabul etmeye mecbur oldu (hazirar 1215).

İyi niyetli olmasına müfritlerin oyunlarını kolaylaştırdı ve ortaya çıkan güçlükler iç savaşa yolaçtı (1215-1217).

İsyancıların Fransa’dan yardım gördüğü bu iç savaş sırasında John hastalandı, 1216 eylülünde oldukça pişman durumda öldü.

Büyük oğlu, Henri III adıyla tahta çıktı.

Bir cevap yazın