Yürürlük Kanunu | Genel Hukuk Bilgisi |

Yürürlük Kanunu Genellikle yürürlük terimi.

Resmi Gazete ile yayımlanan kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, antlaşma gibi hukuki işlemler hakkında kullanılır.

Bununla birlikte, özellikle bazı kişisel hukuki işlemlerin ve akitlerin de yürürlüğü söz konusu olabilir.

Yetkili merciler tarafından, gerekli usul ve şekil izlenerek hazırlanan bir işlemin ne zamandan itibaren uygulanabilir duruma geldiği ve ne zamana kadar yürürlükte kaldığı kanunla düzenlenir.

Mesela Türkiye’de, Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında 1322 Sayılı kanuna göre, kanun, tüzük ve yönetmelik gibi genel işlemlerin ne zaman yürürlüğe gireceği, bu işlemlerin son maddelerinden birinde gösterilir.

Bu hükme yürürlük maddesi denir.

Bir hukuk kuralının yürürlükte olması, mutlaka fiilen uygulanıyor olması demek değildir.

Hattâ, Milli Koruma kanunu gibi, yürürlükte olan fakat bir kararname ile uygulamadan kaldırılmış bir kanun olabilir.

Bir cevap yazın