Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Yusuf Agah Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

 

Yusuf Agah Efendi Hayatı,Yusuf Agah Efendi Kimdir  Osmanlı devleti nin ilk daimi Londra büyükelçisi (Tripoliçe 1744-İstanbul 1814).

Yusuf Agah Efendi Hayatı

Süleyman Penah Efendinin oğlu.

Babası ile beraber Mora’dan İstanbul’a geldi (1755).

Sadaret mektupçuluğu kaleminde göreve başladı.

Mevkufatçı, Kâğıtemini, Kalyonlar kâtibi oldu.

1794’te, Osmanlı imparatorluğunun ilk İngiltere büyükelçiliğine tayin edildi.

Burada üç yıl kaldı.

1797’de görevini tamamlayarak Türkiye’ye döndü.

Yeniçeri kâtipliğinde, Ambar, Tersâne ve Matbah eminliklerin de bulundu.

Sonra Rikâb-ı hümayun defterdarlığı, Baruthâne nazırlığı, Rikâb kethüdalığı, Cebehane nazırlığı yaptı.

Beşiktaş sahilsarayını tamire memur edildi. 1812’de Sürre emini olarak Hicaz’a gitti.

Agâh Yusuf Efendinin Padişah’a takdim ettiği Sefaretname’si, Cevdet Tarihi’nde mevcuttur.

Sefaretname’sinde Fransa ve Avusturya arasındaki savaştan, devletler arası siyasî münasebetlerden, Fransa ile Ispanya’nın antlaşma şartlarından ve İngiltere donanmasının 480 gemiye çıkarılmasından bahseder.

 

Bir yanıt yazın