Yusuf Has Hacip Kimdir,Hayatı

Yusuf Has Hacip Kimdir,Kutadgu Bilig (Saadet Veren Bilgi) adlı manzum eserin yazarı.

Yusuf Has Hacip’in Hayatı

Hayatı hakkında bilgi yoktur. Eserinde kendisiyle ilgili mısralanndan Kutadgu Bilig’i karahanlı hükümdarı Tabgaç Ulug Buğra Kara Han ebu Ali Hasan bin Arslan’a sunduğu (1070), eserinin başarısı dolayısıyla kendisine has haciblik görevi verildiği anlaşılmaktadır.

 

 

Bir cevap yazın