Yusuf Kamil Paşa Kimdir,Hayatı

Yusuf Kamil Paşa,(1808-1876) Abdülaziz devri Osmanlı sadrazamı.

Yusuf Kamil Paşa Hayatı

Akkoyunlu ailesindendir. İstanbul’da öğrenim gördü. Divanı Hümayun kaleminde dört yıl çalıştıktan sonra Mısır’a gitti (1833). Mehmed Ali Paşanın özel sekreteri Dldu ve kızı Zeynep Hanım ile evlendi.

Yusuf Kamil PaşaMirliva rütbesi ile İstanbul’a geldi. Meclisi Vâlâ ve Maarif meclisi üyeliğinde, Ticaret nazırlığında bulundu.

İkinci defa ticaret nazırı (1854), aynı yıl Tanzimat meclisi başkanı oldu.

Süveyş kanalı imtiyazının Fransızlara verilmemesi için, Mustafa Reşid Paşanın el altında giriştiği çalışmalara katıldı.

Bu durumun Fransızlara duyurulması üzerine, istifa ederek Mısır’a gitti.

Mustafa Reşid Paşa beşinci defa sadrazam olunca tekrar Meclisi Vâlâ başkanlığına getirildi (1856); iki yıl sonra görevinden ayrılarak Mısır’a gitti. Abdülaziz’in tahta çıkması üzerine İstanbul’a döndü. Fuad Paşa istifa edince sadrazam oldu (1863) ve aynı yıl azledildi.

Tekrar Meclisi Vâlâ üyesi, devlet şûrası başkanı (1869), Divanı Ahkâm-ı Adliye nazırı oldu.

Hastalığı sebebiyle görevinden ayrıldı (1875). İstanbul’da birçok bina ve hayır müessesesi yaptırdı.

Üsküdar’daki Zeynep kâmil hastahanesi (karısı Zeynep Hanım ile birlikte), bugün yerine Edebiyat fakültesi yapılan bina v.d. Şiirleri ve münşeatı da bulunan Kâmil Paşanın edebiyatçı olarak ününü sağlayan eser Terceme-i Telemak’tır (Fenelon’un, Telemak’ın Maceraları kitabının tercümesi, 1859).

Bir cevap yazın