Yusuf Ziyaeddin Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Yusuf Ziyaeddin Paşa Gürcü asıllıdır. İmrahor Mustafa Paşanın yanında yetişti.

Mustafa Paşanın oğlu İbrahim Beyin yanında öğrenim gördü.

Ispanakçı Mustafa Paşaya Enderun ağası oldu.

Halil Hamid Paşanın hizmetine girerek onun silahtarlığını yaptı.

Halil Hamid Paşanın ölümünden sonra devlet hizmetine girdi.

Mîrimîran ve vezir oldu (1791).

Diyarbakır (1792) ve bu görevde ek olarak Erzurum valiliğine tayin edildi (1793).

Yusuf Ziyaeddin Paşa Aynı yıl Trabzon valiliğine getirildi.

Sadrazamlığa tayin edildi (1798).

Bu görevinden ayrılınca Erzurum valisi ve Şark seraskeri oldu.

Bağdat ve Basra valiliğine getirildi (1806).

Aynı yıl içinde Halep valiliğine tayin edildi.

İkinci defa sadrazamlığa getirildi (1809).

Azledilerek Sakız muhafızlığına gönderildi (1811); bu görevindeyken öldü.

Bir cevap yazın