Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Yüzey Gerilimi Nedir,Nasıl Oluşur

Yüzey gerilimi örnekleri,Yüzey gerilimini etkileyen faktörler,Yüzey gerilimi neye bağlıdır,Yüzey geriliminin canlılar için önemi nedir,Yüzey gerilimini artıran faktörler,Yüzey gerilimi nasıl artar,Yüzey gerilimi ne demek,Yüzey Gerilimi Nedir,Nasıl Oluşur,Bu etki böceklerin su üzerinde yürümesine olanak verir.

Bir gazla bir sıvının ya da birbirleriyle karışmayan iki sıvının temas yüzeyleri gerilmiş esnek bir zara benzer.

Bu gerilim likidin serbest yüzüne ait ise buna yüzey gerilimi; iki sıvının sınır yüzeyine ait ise arayüzey gerilimi (yüzeylerarası gerilim) adını alır.

Bu olay kinetik teori yardımıyla açıklanır.

Sıvı içerisindeki bir molekül kendini çevreleyen öteki moleküllerin etkisine uğramış olduğundan simetri nedeniyle bu kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır.

Bunun sonucu olarak molekül hiçbir kuvvetin etkisinde değildir.

Fakat sıvının yüzündeki bir molekül ele alınırsa, buhar fazdaki birim hacme düşen molekül sayısı, sıvı fazdakinden çok daha az olduğundan sıvı yüzeyinde denkleşmemiş kuvvet alanları bulunur ve molekül sıvının içerisine doğru çekilir ve sıvının yüzü gergin bir zar biçimini alır.

Yüzey geriliminin etkisi altındaki sıvı yüzeyi, sıvının öteki kısımlarından farklı özellikler taşır.

Bilimsel tanımla; sıvı yüzeyinde birim uzunluğu gergin tutan kuvvete yüzey gerilimi denir.

Birimi dyne/cm’dir.

Dar tüplerde gözlenen sıvı yükselme ve alçalması olan kapilarite olayının nedeni de yüzey gerilimidir.

Bir yanıt yazın