Zafername Nedir | Edebiyat,Osmanlı Tarihi |

 

Zafername Nedir,Tanzimat dönemi şair ve yazarlarından Ziya Paşa’nın (1825-1880) ilginç eseri (1867-1870).

1866’da Girit isyanını bastırmak üzere, Ziya Paşanın siyasi rakibi Ali Paşa görevlendirilmişti.

Zafername Nedir
Zafername ,Tanzimat dönemi şair ve yazarlarından Ziya Paşa’nın (1825-1880) ilginç eseri (1867-1870).

Paşanın bu görevindeki beceriksizliğini anlatmak için, Ziya Paşa övgü gibi görünen, fakat yergi niteliği taşıyan bu eseri kaleme aldı.

Eser; kaside, tahmis ve şerh olmak üzere Uç bölümdür.

Ziya Paşa Zafername Konusu

Kaside bölümü, izmit mutasarrıfı Fazıl Paşanın ağzından yazılmıştır; kasidenin her beyti Ali Paşanın adamı karantina kâtibi Hayri Efendinin ağzından beşer mısralı bentler haline getirilmiş (tahmis); zaptiye müşiri Hüsnü Paşanın ağzından açıklanışı da eklenmiştir.

Ziya Paşa, Zafername’de, devrinin panoramasını çizer.

Bu eserinde, öteki eserlerindeki kişiliğinden bütünüyle uzaklaşarak, Ali Paşa ile alay eder.

Zafername eski hicviyelerin müstehcen geleneğinden uzaklaşan bir anlatımla yazılmıştır.

 

Bir cevap yazın