Zaimzade Hasan Fehmi Bey Kimdir,Hayatı

Zaimzade Hasan Fehmi Bey Mühendishane mektebini bitiremeden ayrıldı ve Hariciye kalemine memur olarak girdi.

Fikirlerinden dolayı önce Fizan’a oradan da Trablusgarp’a sürüldü. Oradan Mısır’a kaçtı.

Sonra Viyana’ya giderek hukuk öğrenimi gördü. Dönüşünde Mısır komiseri Gazi Ahmed Muhtar Paşanın maiyetine girdi.

1911’de Tebriz başbenderi, sonra dahiliye hususi kalem müdürü oldu; görevi başında aklını kaybederek hastahaneye kaldırıldı ve orada öldü.

Birkaç batı dili bilen Zaimzade Hasan’ın eserleri: Hacle-i Ekber (En Temiz Gelin Odası); Elem ve Sitem (basılmamış bir şiir kitabı).

Bir cevap yazın