Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Zaptiye Teşkilatı,Zaptiye nazırı,Zaptiye nezareti | Osmanlı |

Zaptiye Teşkilatı,Zaptiye nazırı Zaptiye nezaretini yöneten üst dereceli görevliye verilen ad.

Zaptiye nezareti, Osmanlı devletinde bütün toplum güvenlik kuvvetlerinin bağlı olduğu nezaret.

Tanzimattan önce zabıta görevleri İstanbul’da Yeniçeri ağaları, kaptan paşalar ve bostancıbaşılar tarafından yürütülürdü.

İstanbul dışında bu görev, beylerbeyleri, sancakbeyleri ve mütesellimler tarafından yönetilirdi.

Tanzimatla birlikte (1839) zaptiye işleri yeni baştan düzülendi.

I869’da kabul edilen yeni bir nizamnameyle zaptiye teşkilatının yerini polis kuruluşu aldı.

Zaptiye teşkilâtı, askeri bir nitelikte olduğu için Seraskerlik makamına bağlıydı.

Zaptiye de öteki askeri kuruluşlarda olduğu gibi alay, tabur ve bölüklerden meydana gelirdi.

Birlik kumandanları alay beyi, tabur ağası ve bölük ağasıydı. Zaptiye, sonradan jandarma adını aldı.

Tanzimat döneminden sonra meydana getirilmiş olan Zaptiye nezareti bütün asayiş teşkilâtını yöneten zaptiye nazırının yönetimi altındaydı.

Bağımsız bir kuruluş olan bu nezarette ayrıca nazır yardımcıları, muhasebeci, mektupçu v.b. yöneticiler, işleri yürüten çeşitli komisyonlar ve müfettişler vardı.

Zaptiye nezareti, bugünkü Emniyet Genel müdürlüğünün görevini yapardı.

Bir yanıt yazın