Zargana Balığı Nasıl Tutulur,Özellikleri

Zargana Balığı Nasıl Tutulur,Sularımızda yaşayan zarganaların boyları genellikle 40 – 50 santim, ağırlıkları 250 – 350 gramdır.

Zargana Balığı Özellikleri

Zargana Balığı Nasıl TutulurMaamafih 60 – 80 santim boyunda olanları da yakalanır.Sırtı mavili koyu yeşil, yanlan gümüşi parlak, karnı beyazdır.

Vücudu yuvarlak ve uzundur. Anus ve sırt yüzgeçleri çatal kuyruğunun çok yakında bulunur.

Balığın burnunun ucundaki ağzı, tam bir gaga şeklindedir. Alt ve üst çenelerinde uzun ve ince dişler sıralanmıştır. Vücut yılan balığı gibi yuvarlak ve uzundur.

Gaga ağız, balığa bir özellik sağlar. Balığın vücudunu derhal dökülebilen ince ve parlak pullar kaplar.

Kışın derin sulara çekilir. Nisan ortalarından Haziran başına kadar yumurtlama mevsimidir.

Yumurtalarını daha çok dipteki taşlara ve otlara yapıştırır. Yaz aylarında kıyılara yakın yerlerde deniz yüzeyinin 40 – 50 santim altında dolaşır.Sandaldan sürütme suretiyle, kıyıdan çeşitli şekillerde avlanılan bir balıktır.

Zargana Balığı Nasıl Yakalanır?

Amatörler için en güzel avcılık sandaldan ipek sürütmesi ile yapılanıdır. İki kulakçılık bir bedenin ucuna bağlanan turuncu renkteki floş (ham ipek) oltaya bağlanarak 15-20 kulaç denize bırakılır. Bedenle oltanın birleştirildiği yerdeki fırdöndünün üst tarafına ipeğin suyun yüzüne çıkmamasını sağlayacak ağırlıkta bir kıstırma takılır.

Ağır yolla giden sandalın arkasında yapraklanan iğnesiz rülo floşa atlayan balık, dişlerine takılan ipekten kurtulamaz ve yakalanır.

Zargana avcılığının sandaldan yapılması yem tedariki içindir. Hatta verimin daha fazla olabilmesi için balıkçılar sandalın iki tarafına diktikleri ince kamışlarla avlanırlar.

Lüfer avı zamanı zargana en makbul yemdir.Amatörler daha çok kıyılardan veya iskele üzerlerinden avlanırlar. Kıyıdan avlanmalarda birkaç şekil vardır.

En amatörce avlanma kıyıdan fırlatılan şamandıralı ve yemli olta düzenidir.

Şamandıradan itibaren 50 santim boyunda bir bedenin ucundaki iğneye takılan sülük yem, özellikle makaralı olta ile biraz uzağa fırlatılıp beklenir.

Su yüzünün 30 – 40 santim altında dolaşan balık yemi kaparak şamandırayı suya gömer ve çalınınca yakalanır.

Diğer bir avlanma şekli de üçlü iğnelerle ve çarpma yoluyla yapılır. Alt ucunda iskandil bulunan bir bedene birer karış aralıklarla sıralanan beş altı adet üçlü iğne, uzağa fırlatılıp çekilirken takımın etrafında dolaşan zarganalar iğnelere takılarak çarpma yoluyla tutulurlar.

Zargana, çok kere istavrit çaparisi ile de yakalanır. Hafif iskandille fırlatılıp yüzden çekilen çapari tüylerine atlayan balık bazan çapari kösteklerine takılarak da tutulur.

Zargana Balığı Yemekleri

Zargananın tavası ve buğulaması güzel olur. Balık piştikten sonra orta kılçığı rahat ayrılır. Balığın kılçığı yeşil bir renk alırsa da hiç bir suretle zararlı değildir.

Zargana Balığı Nasıl Tutulur

Bir cevap yazın