Zargana Balığı,Özellikleri | Balık Avı Teknikleri |

Zargana Balığı Nedir,Her iki çenesinde çok ince bir takım dişleri vardır ve bu dişlerin uçlan ileriye doğru eğiktir.

Dili beyaz, gözleri büyüktür.

Zargana Balığı Özellikleri

Sırtı koyu ye*şile kaçan bir maviliktedir.

Yanları rilalanmış bir mavi-yeşil karışımındadır.

Karnının altı beyazdır.

Piştikten sonra bel kemiğiyle kılçıkları yeşil bir renk aldığından ve bu renkten balığın eti de etkilendiğinden pek çok kimseler izmaritin eti kadar lezzetli olan bu balığı pek sevmezler.

Pek küçük olduğu zamanlar burnu sivri olmayan bu balık büyüdükçe önce alt çenesi, sonra üst çenesi uzamakta ve sivri bir gaga durumunu almaktadır.

Yumurtalarını Nisanla Haziran arasında dökmektedir.

Hemen yılın her ayında tutulmaktadır.

Kışın daha lezzetlidir.

En büyüğü 60-70 santim uzunluğunda ve 1 kilo ağırlığındadır.

çoğunlukla taze olarak yenilirse de tütsülenmişi de oldukça lezzetlidir.

60-70 cm, hatta bazen 1 m uzunluğa varır ve ortalama 18 yıl yaşar.

Çaça, hamsi, kıraça ve çamuka gibi küçük balıklarla beslenir.

Ilıman denizlerimizin yerli balıklarındandır.

Kılıç balığının başlıca düşmanıdır.

Vücut yapısıyla gayet çevik ve hızlı yüzen bir balıktır.

Kendini korumak için su yüzeyine Sıçrayarak da ilerliyebilir.

Lezzetli eti ticari açıdan değerlidir.

İlkbahardan Sonbahara kadar üreme süresince 30-50000 yumurta döker.

Ilık ve sıcak kıyılardan hoşlanır ve her yaz iskele kıyılarında dolaşırlarÜlkemiz sularında av dönemlerinde oldukça fazla bulunan bir balıktır.

Sürü halinde yüzeyde gezen bir balık olduğundan şamandıralı özel bir olta ile avcılığı yapılır.

Olta olabildiğince uzağa atılır ve hafif hafif çekilmeye başlanır.

Oltanın atıldığı bölgede zargana varsa birkaç tanesi birden yeme atlar.

Yakalanan balık oltadan kurtulmak için kendisinden beklenmeyecek bir çeviklikle zik zaklar çizer dışarılara zıplar.

Uzun ince yapılı, yelkenbalığına benzer bir okyanus-kıyı balığıdır.

Okyanuslarda az rastlanır fakat iskele kıyısında bol bulunur ve özellikle şamandıralı olta ile kıyıdan balıkçılığı yapılır.

Kemikli kıvrak ve ince yapılı ege ve akdenizde çoklukla bulunan kıvrak hızlı ve gece-gündüz aktif yelkenbalıklarıdır.

Bir cevap yazın