Zavil Makamı Nedir,Dizisi,Özellikleri | Kültür,Sanat,Müzik |

Zavil Makamı Nedir,mahur ile nikrizden meydana gelir; genellikle kararda nikriz beşlisi gösteren bir mahurdur.

Zavil Makamı Dizisi

Bu beşliyle rast (sol) perdesinde durur.

Güçlü, her iki makamın da güçlüsü olan neva (re) perdesidir.

Donanımına mahurun fa küçük mücennep diyezi yazılır.

Nikriz beşlisi için nota içinde do bakiye diyezi, si bakiye bemolü kullanılır.

Bu beşlide fa sesi yoktur. Genellikle inici olarak seyreder.

Bu makama örnek olarak Zeki Mehmed Ağanın Hafif Peşrevi, Arif Mehmed Ağanın Saz Semaisi, İ. Hakkı Beyin Devr-i Kebir Peşrevi, Selim III’ün Yürük Semaisi gösterilebilir.

Bir cevap yazın