Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Zazadın Hanı – Konya,Tarihi | Tarihi Yapılar |

Konya zazadın hanı hakkında bilgi,Konya’da XIII.yy Anadolu Selçuklu devrine ait kervansaray.

Zazadın Hanı Tarihi

Selçuklu emiri Sadeddin Köpek taralından yaptırıldı (1236).

Avlulu ve dikdörtgen planlıdır.

Ak ve kara mermerle işlenmiştir.

Portalin üzeri mescittir.

Avludan kışlık kısma geçilir.

Hanın kuzey duvarı üç kademelidir.

Bir yanıt yazın