Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Zekeriya Peygamber Kimdir,Kısaca Hayatı

Zekeriya peygamber hakkında kısa bilgi,Zekeriya Peygamber,Vaftizci Yahya’nın babası. Çok yaşlıyken, bir oğlu oldu.

Zekeriya Peygamberin Kısaca Hayatı

Filistin valisi Herodes Zekeriya’nın babasını öldürtmek için emir verdi; Zekeriya babasını kurtarmak isteyince vali onun da öldürülmesini istedi.

Zekeriya kaçtı, bir ağacın kovuğuna saklandı.

Onu ağaçla birlikte ikiye böldüler.

Halep’te makamı vardır.

Kutsal Kitap’ta, küçük peygamberlerin on birincisi olarak geçer.

Adını taşıyan derleme iki kısımdan meydana gelir: birincisi (I-VIII) yahudi tapınağının yeniden yapılmasıyla ilgilidir.

Bu bölümde Davud peygamber dönemi gibi, krallığın yeniden kurulmasını isteyen Mesihçilik, yahudi ruhaniliğinin etkileriyle karışmıştır.

Ayrıca Daniyal’ın geleceğini haber verdiği melâikelerle ilgili bir öğretinin başlangıcı da bu bölümdedir.

İkinci kısım (IX-XIV) IV.yy. sonlarında eklenmiştir; bu bölümde çok alçakgönüllü bir Mesih’in ortaya çıkacağı devirlerin yaklaştığından söz edilir.

Bir yanıt yazın