Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Zeki Mesut Alsan Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Zeki Mesut Alsan Biyografi,Zeki Mesut Alsan Kimdir,Türk hukuk profesörü, yazar ve siyaset adamı (Aydın 1889).

Zeki Mesut Alsan Hayatı 

Zeki Mesut Alsan Kimdir
Zeki Mesut Alsan ,Türk hukuk profesörü, yazar ve siyaset adamı (Aydın 1889).

Aydın ve İzmir idadisini (1907), Mülkiye mektebini (1910), Paris Siyasi İlimler mektebini bitirdi (1913).

Mülkiye mektebi öğretim üyesi yardımcılığına tayin edildi (1913).

Avrupa’da talebe müfettişliği (1918), Galatasaray lisesi ikinci müdürlüğü (1922), talebe müfettişliği (1923-1925), Talim ve Terbiye üyeliğinde (1926) bulunduktan sonra, Mülkiye mektebi müdür ve profesörlüğüne getirildi (1926).

1927-1943 Yılları arasında Edirne ve Diyarbakır milletvekili oldu.

Bir süre Ankara Hukuk fakültesi profesör ve dekanlığını yapan Zeki Mesut Alsan, Türkiye Yapı ve Kredi bankası idare meclisi, Dış Münasebetler enstitüsü, İnsan Hakları ve Kuzey Atlantik paktı türk grupları üyeliklerinde bulundu. Romanları ve mesleki kitapları vardır.

Zeki Mesut Alsan Eserleri

Memleket Çocuğu (roman 1942); Hürriyet Pervanesi (roman 1943); Kavak Yeli (roman 1944); Devletler Hukuku Dersleri (1947); Devletler Hukukunda Yeni Gelişmeler (1948); Milletlerarası Hayatın Düzeni ve Pan amerikanizm (1949); Yeni Devletler Hukuku (2 cilt, 1950-1951); Müşterek Emniyet Problemi (1952); Silahsızlanma Problemi (1953).

Ayrıca muhtelif gazetede ve dergilerde, özellikle Hâkimiyet-i Milliye’de siyasi ve sosyal makaleler yayınlamıştır.

Bir yanıt yazın