Zemahşeri Kimdir,Hayatı ve Eserleri Kısaca

Zemahşeri hakkında kısa bilgi,Zemahşeri Kimdir,(1075 – 1143),Müfessir, İslam alimi.

Zemahşeri Hayatı ve Eserleri Kısaca

Öğrenimini Bağdat ve Mekke’ de tamamladı.

Harizm’e döndü ve ömrünün sonuna kadar orada yaşadı.

Zemuhşeri mutezile düşüncelerini benimsedi.

El-Keşşâf un Hakaik it-Tenzil (Gökten İndirilen Hakikatleri Açıklayan) [Kur’an tefsiri); El Mufassal fi-n Nahv (Nahiv Üstüne Ayrıntılı Bilgiler) [Arapça dilbilgisi]; el-Müfret ve’l-Mü’ellef fi’n-Nahv (Cümle Kuruluşu Üstüne Yazılmış Eser ve Kural); Mukaadimet-ül-Edeb (Edebiyata Giriş); Esâs Ul-Belaga (Güzel Söz Söyleme Kuralları); El-Milsteksi fi’l-Emsâl (Güzel Yazı örnekleri Üstüne Araştırma Yapan).

Bir cevap yazın