Zembilli Ali Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Zembilli Ali Efendi Kimdir (Alâeddin, Ali Cemali), osmanlı şeyhülislâmı (Karaman, ?-İstanbul 1526).

Zembilli Ali Efendi Hayatı

Zembilli Ali Efendi Kimdir 
Zembilli Ali Efendi,Alâeddin, Ali Cemali), osmanlı şeyhülislâmı (Karaman, ?-İstanbul 1526).

önce Karamanlı Hamza’dan ders gördü, sonra İstanbul’da ünlü hoca Molla Hüsrev’in derslerine girdi.

Bursa’da Hüsameddin’den şer’i ilimleri okudu.

Muslihiddin Efendiye intisap etti ve kızı ile evlendi.

İlk önemli görevini Edirne’de Ali Bey medresesinde yaptı. Bayezid II devrinde şöhrete ulaştı.

Birçok anadolu medreselerinde müderrislik ettikten sonra şeyhülislâm oldu (1502).

Yavuz Sultan Selim devrinde şöhreti gibi nüfuzu da arttı.

Hak severliği ve sükûnetiyle hükümdarı tesiri altında bıraktı; onun sert ve şiddete dayanan bazı davranışlarını yumuşattı.

Zembilli diye anılmasına sebep şudur: evinin penceresinden aşağı bir zembil sarkıtırdı, müşkülleri olanlar dertlerini yazarak bu zembilin içine atarlardı.

O da cevaplarını yazıp aynı zembile bırakırdı.

Devrinde şeyhülislâmlık, vezirliğin çok üstünde bir makam haline gelmişti.

Yirmi beş yıldan fazla bu makamda kaldı.

Fıkıha dair El-Mutahharat (Tehlikeler) adlı eseri çok meşhurdur.

XVI. yy. osmanlı şeyhülislâmlarının en ünlüsüdür.

Zeyrek camii yanında bir mektep yaptırdı.

Mektebe yakın bir mezarlıkta gömülüdür.

Karıncalar ve Süleyman

 Kânûnî Sultan Süleymân Hân, meyva ağaçlarını karıncaların sarması üzerine, karıncaları kırmak için meseleyi
Zenbilli Ali Efendiye güzel bir beyitle sorar ve şöyle der:
“Dırahtı (ağacı) sarmış olsa eğer karınca Zarar var mı karıncayı kırınca.”
Zenbilli Ali Efendi zarîf bir ifâde ile sorulan bu suâlin altına şu beyti yazarak cevap vermiştir:
“Yarın divânına Hakk’ın varınca Süleymân’dan alır hakkın karınca.”

Bir cevap yazın