Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Zemzem Kuyusu Nedir | Tarih Bilgileri |

Zemzem kuyusu hakkında kısa bilgi,Zemzem Kuyusu Nedir,Zemzem kuyusunun ne zaman açıldığı kesinlikle bilinmiyor.

Bazı tarihçiler kuyudaki suyun, Arabistan’ın ilk yerlilerinden olan Ad kavmi tarafından bulunarak kullanıldığını ileri sürerler.

Dinle ilgili kaynaklar da bu suyu İbrahim peygamberin veya eşi Hacer ile oğlu İsmail tarafından bulunduğunu yazarlar.

Zemzem, Müslümanlıktan önceki çağlarda da kutsal bir nitelik taşıyordu.

İslâm dini bu kutsallığı benimsedi ve sürdürdü.

Bugün hacca giden her müslüman bu sudan içer, imkân bulursa bir kaba koyarak yurduna götürür; tanıdıklarına, ziyaretçilerine içirir.

Müslümanlar ölürken, ağızlarına birkaç damla zemzem damlatma geleneği vardır.

Bir yanıt yazın