Zerdüşt Peygamber Kimdir | Dinler Tarihi |

Zerdüşt Peygamber Kimdir,Zerdüştlük dininin kurucusu.

Hayatı hakkında kesin ve yeterli bilgi yoktur.

Zerdüşt Peygamber

Bütün bilinenler gatha denen özdeyişlerinin toplandığı Avesta adlı kitabın yorumlanmasına dayanır.

iyi ile kötü arasındaki sürekli savaşı kapsayan bir görüşü benimseyen Zerdüşt’e göre insan ruhu iki aykırı gücün (iyi ile kötünün) savaş alanıdır.

İyiliği Ahuramazda (Hürmüz), kötülüğü Ahriman (Ehrimen) temsil eder.

Bu iki karşıt gücün çatışması sonucu hangisi üstün gelirse insan o yana eğilim duyar.

Zerdüşt bu düşüncelerini yaymaya başlayınca. eski geleneklere bağlı kimselerin direnişleriyle karşılaştı.

Baktriyalı bir pTens olan Viştupa, Zerdüşt’ü korudu, düşüncelerinin yayılmasına, tutunmasına yardımcı oldu.

Bu prensin yardımıyla Zerdüşt, görüşlerini bütün İran’a, Azerbaycan’a yaymayı başardı.

Zerdüşt’e göre evrenin yaratıcısı iyilik tanrısı olan Ahuramazda’dır.

Ahuramazda insanlara kötülük etmeye çalışan, sapık kardeşi Ahriman ile sürekli bir savaş içindedir.

Ahriman’ın yönetimi altında bulunan şeytanlarla (dalevalarla), Ahuramazda ise iyilik melekleri ile (ahuralarla) iş görür.

Zerdüşt’ün ölümünden veya öldürülmesinden sonra kısa bir süre içinde adı ve düşünceleri bütün İran yörelerinde, komşu ülkelerde yayıldı.

Zerdüşt’ün düşünceleri sonradan doğan dinlerle karışmış, İslâm dininin ortaya çıkışından sonra şiî mezhebini benimseyen iranlılar tarafından yeniden yorumlanarak İslâm inançlarıyla karıştırılmıştır.

Bir cevap yazın